H.S.V. 't Haartje Amersfoort - Uitslagen wedstrijd


Wedstrijd Speurhonden Vlak A en Puin A  -  19 september 2021

Nr. Naam geleider Naam hond Ras R/T Afd 1 Afd 2 Vlak A Puin A AA WvV Sp Totaal
1 John du Chatinier Basco XMH R 50 48 99 100 9 10 0 316
2 Ad Verstijnen Arco X MH R 50 48 99 100 9 8 0 314
3 Jack Delissen Jipp MHX T 50 50 96 100 8 10 0 314
4 Raanan Wassen Lima MHX T 50 50 93 100 10 10 0 313
5 Jos Smeets Tessa MH T 48 48 99 98 8 10 0 311
6 Annie v.d. Munckhof Shadow DH T 47 50 100 83 8 8 0 296
7 Alfred Bakker Sky MECH. T 50 43 69 100 10 10 0 282
8 Margo Stroeken Zack HZF R 47 50 97 70 9 9 0 282
9 Tineke Dijkman Tessa XDH T 48 44 64 100 7 10 0 273
10 Chris Kessels Sita XHH T 46 42 69 98 8 9 0 272
11 Marielle Alsemgeest Vino XMH R 50 34 99 70 9 9 0 271
12 Guus Melis Tara XMH T 48 49 95 0 8 10 0 210